Noxova knižnica  
   
Tajemství run – Guido Von List
 
Minulý rok čeké knižné nakladateľstvo Volvox Globator Praha vydalo viacero nových kníh. Jednou z nich je aj kniha o runách Tajemství run od znáeho Rakúšana Guida Von Lista. Kniha obsahuje Předmluvu od Mareka Dluhoša, ktorý prednášal mágiu na HTFUK v Prahe. V závere knihy je stručný a fundovaný životopis autora od profesora Milana Nakonečného. Pôvodné vydanie knihy pochádza z roku 1907. Prekladateľom knihy z nemčiny do češtiny je Jaromír A. Máša.
 
   
Jak se modlí čarodějky – Michaela Kudláčková
 
Knižka od čarodejnice Michaely Kudláčkovej, ktorá samu seba popisuje ako čarodejnicu, herečku, taxikárku, barmanku, sociálnu pracovnicu, novinárku a matku štyroch dcér je jej osobnou výpoveďou o tom, ako ona vidí čarodejníctvo z vlastnej perspektívy. Niektoré časti knihy vás môžu pobaviť či obohatiť o nové postoje a pohľady autorky, popretkávané i príbehmi z jej osobného života. Knihu dopĺňajú fotografie z autorkinej dielne.
 
   
Najstaršie slovenské mýty a báje alebo Svätá kniha Slovanov – Jaromír Slušný
 
Docent Jaromír Slušný, ktorý je historik, archivár, publicista a spisovateľ v roku 2007 vydal knihu Nejkrásnější řecké báje a pověsti, v roku 2009 Nejkrásnější římské báje a legendy a v roku 2010 mu v nakladateľstve XYZ Praha vyšla kniha Najstaršie slovenské mýty a báje alebo Svätá kniha Slovanov. Čo o knihe možno povedať? Kniha pojednáva o základných kontúrach toho, čo sa o slovanských mýtoch a bájach dochovalo so zreteľom i na krajinu Slovensko. Kniha obsahuje krásne stručné invokácie k slovanským bohom, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. Čo mi na knihe chýba? Záver knihy neobsahuje súhrnnú bibliografiu pramennej literatúry, z ktorej autor vychádzal pri písaní menovanej knihy. Myslím, že poznať slovanských bohov je niečo veľmi potrebné a kniha tomuto zámeru čiastočne napomáha.
 
   
Sága o Völsunzích a jiné ságy o severskom dávnověku
 
Nakladateľstvo Argo vydalo pred rokom knihu Sága o Völsunzích a jiné ságy o severskom dávnověku. Kniha obsahuje ságu o Völsunzích, ságu o Ragnarovi Huňatej nohavivi a ságu o Bósim a Herraudovi. Všetky tri ságy určite stoja za pozornosť i pre dnešnú generáciu. Dá sa v nich totiž nájsť veľa podnetných zaujímavostí. Totižto vlastniť knihy severkých ság vôbec nie je na škodu, pretože dedičstvo ság je aktuálne pre súčasnosť i pre budúcnosť.
 
   
Základní kniha germánskeho pohanství – Diana L. Paxsonová
 
kniha od Diany L. Paxsonovej: Základní kniha germánskeho pohanství. Nakladateľstvu Grada sa skutočne podarilo vydať znamenitú knihu, ktorá pojednáva o základoch severského pohanstva, podtitul knihy znie: Na duchovní cestě Ásatrú. Naozaj kniha je prínosom pre všetkých, ktorí sa o Ásatrú zaujímajú, pretože briliantne a vecne informuje o základoch Ásatrú a jej preštudovanie môžem jedine odporučiť. Ak si zadovážite literatúru Nallena Rituály Ásatrú 1,2,3 a touto knihou, dostaneme plastický a jasnejší pohľad na severské nábožentvo Ásatrú. Dnes toto náboženstvo má čo ponúknuť ľuďom a tom práve pojednáva knižka od Diany L. Panonsovej.
 
   
Praktická magie – Brandy Williams
 
Praktická magie (Techniky a rituály na soustredení magické energie) z knižného nakladateľstva Fontána, Olomouc, je určite užitočnou knihou pre tých, ktorých zaujíma ezoterika či pohantvo. Autorka Brandy Williams je wiccanská veľkňažka a ceremoniálna magička, ktorá praktikuje a vyučuje mágiu už viac než štvrť storočia. Preto kniha určite stojí za prečítanie. Knihu dopĺňa 20 rituálov zameraných na okamžité výsledky v praxi a preto doplňuje ďalšie publikácie, ktoré sú v Čechách i na Slovensku na tému čarodejníctvo, mágia a Wicca. Je to čisto praktická kniha, ktorá vám napovie: čo a ako
 
   
Nox