Kužeľ sily  
   
Už známy český magik Josef Veselý spomína vo svojej knihe Magie, Vodnář, Praha 2001 na strane 23 v pojednaní o energetickom koncepte mágie nasledovné: ,,Z hlediska energetického konceptu je např. magický kruh místem, kde se v průběhu magického rituálu shromažďuje magikovu záměru odpovídající energie, která se při vyvrcholení rituálu odešle na příslušnou adresu. (Tento pohled je charakteristický pro novodobý čarodějnický kult wicca)” Hlbšie na túto tému pojednávajú knihy v angličtine, nemčine apod., hlavne z knižného nakladatelstva Llewellyn Publications, a často sa možno teoreticky i prakticky dozvedieť i poznať praktické použitie od učiteľov čarodejníctva, eklektickej wiccy, alebo priamo od právoplatných členov tradície Wicca (rozumej veľkňazov a veľkňažky tradície Wicca). Bežne sa človek môže v češtine dočítať informácie o kužele sily v češtine v knihách Raya Bucklanda: Velká učebnice čarodějnictví a magie. Pragma, Praha 1998, strany 169 – 171 a v knihe Scotta Cunninghama: Magická Wicca. Fontána, Olomouc 2007, strany 93 – 99. Ohľadom pestrej možnosti rôznych aspektov magickej práce v modernom čarodejníctve, eklektickej wicce i tradícii Wicca odporúčam do vašej pozornosti veľmi praktickú knihu v češtine od Brandy Williams: Praktická magie. Fontána, Olomouc 2011, obzvlášť texty zo strán 155 – 226.
Kužeľ sily je neoddeliteľnou súčasťou eklektickej i tradičnej Wiccy a pri správnej aplikácii prináša jasné výsledky, ktoré môžu obohatiť prax všetkých, ktorí správne a eticky používajú kužeľ sily dnes i v budúcnosti, či už ako samostatne praktikujúci čarodejníctvo alebo Wiccu, alebo členovia eklektických covenov, alebo členovia tradície Wicca. Podotýkam, že s kužeľom sily sa pracuje predovšetkým pri esbatových čarodejníckych a wiccanských rituáloch. Možnosť používať kužeľ sily sa ponúka všetkým, ktorí sú priťahovaní čarodejníctvom alebo Wiccou, alebo sa stali hosťami covenového rituálu, kde je možnosť osobne vidieť, zachytiť, či byť priamo účastný kužeľu sily, ktorý svetu dalo čarodejníctvo Wicca ako dar ľuďom.
 
   
Nox